fotografia

Course titlefotografia
Source unit (the one that the course is offered by)Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych, Zakład Wiedzy Wizualnej
Target unit (the one that the course is offered for)Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych
Course description

Przedmiot wprowadza wybrane zagadnienia z historii fotografii. Pozwala na rozumienie kontekstów historycznych, kulturowych. społecznych, obyczajowych i politycznych historii fotografii.

Educational outcomes

Wiedza:

 1. ma podstawową wiedzą z zakresu historii fotografii
 2. zna podstawową terminologię związaną z technikami fotograficznymi XIX w.
 3. zna i rozumie konteksty społeczne i obyczajowe  historii fotografii

Umiejętności:

 1. potrafi wyszukać uzyskane informacje na potrzeby własnej kreacji
 2. potrafi analizować informacje w powiązaniu z rozwojem technologii fotograficznej
 3. potrafi posługiwać się podstawowymi pojeciami z historii fotografii

Postawy: 

 1. docenia znaczenie i wagę fotografii w obrazowaniu świata
 2. świadomie kształtuje własne upodobania artystyczne
 3. uczestniczy w życiu artystycznym
Language of instructionpolski
Course coordinatorNawrot-Trzcińska Irena dr hab. prof. UMCS
Additional remarks

Wykład połączony z pokazem multimedialnym.Academic yearII
SemesterIII
Number of hours in semester15
Name of the academic teacherNawrot-Trzcińska Irena dr hab. prof. UMCS
A list of topics

Tematy:

 1. Historia fotografii - odkrycia i wynalazki.
 2. Fotografia jako narzędzie naukowe i poznawcze - fotografia medyczna, antropologiczna, policyjna.
 3. Fotografia jako subiektywny obraz rzeczywistości i jako tworzywo kreujące nową rzeczywistość - wizerunek człowieka w fotografii (fotografia portretowa).
 4. Historia fotoreportażu.
Educational outcomes

Wiedza:

 1. ma podstawową wiedzą z zakresu historii fotografii
 2. zna podstawową terminologię związaną z technikami fotograficznymi XIX w.
 3. zna i rozumie konteksty społeczne i obyczajowe  historii fotografii

Umiejętności:

 1. potrafi wyszukać uzyskane informacje na potrzeby własnej kreacji
 2. potrafi analizować informacje w powiązaniu z rozwojem technologii fotograficznej
 3. potrafi posługiwać się podstawowymi pojeciami z historii fotografii 

Postawy: 

 1. docenia znaczenie i wagę fotografii w obrazowaniu świata
 2. świadomie kształtuje własne upodobania artystyczne
 3. uczestniczy w życiu artystycznym
ECTS credits1
Reading list
 1. R. Barthes, Światło obrazu, Warszawa 1996.
 2. Historia fotografii od 1839 do dziś, Kolonia 2010.
 3. A. H. Hoy, Wielka księga fotografii, Warszawa 2006.i
 4. N. Rosenblum, Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005.
 5. S. Sontag, O fotografii, Kraków 2009.
Additional remarks

Wykład połączony z pokazem multimedialnym.