Friday, 22 May 2015
PL

The use of your solutions will keep on pace in the news

» Język angielski

Course titleJęzyk angielski
Source unit (the one that the course is offered by)Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
Target unit (the one that the course is offered for)Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Matematyki
Course description

Educational outcomes
Language of instructionangielski, polski
Course coordinatorJodłowska, Anna, mgr
Additional remarks

http://www.cnc.umcs.lublin.pl/Title of course or additional information regarding the course namelektorat języka angielskiego
Academic yearII
SemesterIII
Number of hours in semester30
Name of the academic teacherJodłowska Anna, mgr
Prerequisites

napisanie testu poziomującego

A list of topics

Tematy:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
Educational outcomes

W obrębie tematów  takich jak przyjaźń, media, styl życia, bogactwo, zdrowie, czas wolny, wakacje, edukacja, zmiany w życiu, praca, wspomnienia ćwiczone są:

1. sprawności językowe (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie)

2. leksyka

3. gramatyka – czasy teraźniejsze, przeszłe, przyszłe; strona bierna, zdania warunkowe, mowa zależna, czasowniki modalne, czasowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki określone i nieokreślone, czasowniki złożone, stopniowanie przymiotników, przysłówki

 

ECTS credits2
Assessment methods and criteria for this course
Reading list

Podręcznik: Total English - Intermediate

Ćwiczenia: Total English – Intermediate

Limit of places available20
Additional remarks

http://www.cnc.umcs.lublin.pl/Title of course or additional information regarding the course namelektorat języka angielskiego na poziomie B1/mat/
Academic yearII
SemesterIV
Number of hours in semester30
Name of the academic teacherJodłowska, Anna, mgr
Prerequisites

A list of topics
Educational outcomes
ECTS credits2
Assessment methods and criteria for this course
Reading list
Limit of places available20
Additional remarks

http://www.cnc.umcs.lublin.pl/