Animacja kultury

Nazwa przedmiotu Animacja kultury
Kierunekedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Poz. kształceniastudia I st. niest. zaoczne
Jednostka prowadzącaWydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych, Pracownia Edukacji Plastycznej
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych
Typ przedmiotuprzedmioty podstawowe
Opis przedmiotu

  Zagadnienia upowszechniania kultury w publicznych placówkach kulturalnooświatowych. Metody wpływania na upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych. Zadania animatora kultury: tworzenie kół zainteresowań, organizowanie kursów, projekcji filmowych, odczytów, wystaw, przeglądów. Zasady planowania działalności kulturalnej na danym terenie, sporządzania kalendarium kolejnych imprez. 

Efekty uczenia się
Wiedza:
 1. Wiedza dotycząca upowszechniania i animacji kultury.
 2. Znajomość funkcjonowania instytucji kulturalnych.
Umiejętności:
 1. Umiejętność analizy i interpretacji zjawisk kultury współczesnej.
 2. Umiejętność planowania i organizowania działalności kulturalnej.
Postawy:
 1. Aktywna postawa organizacyjna.

 

Język wykładowypolski
Koordynator przedmiotuStępnik Małgorzata, dr


Rok studiówIII
SemestrVI
Liczba godzin w semestrze30
ProwadzącyNiścior Barbara, dr
Poziom przedmiotuśrednio-zaawansowany
Wstępne wymagania

 

 Uczestnictwo w wykładach z przedmiotu animacja kultury.

Zakres tematów

 

Tematy:

 1. Organizowanie wydarzeń upowszechniających sztukę w instytucjach kulturalnych, galeriach.
 2. Przygotowanie własnej autoprezentacji (np. w formie wystawy).
 3. Wykonanie reklamy planowanej imprezy.

 

Efekty uczenia się

 

Wiedza:
 1. Wiedza dotycząca upowszechniania i animacji kultury.
 2. Znajomość funkcjonowania instytucji kulturalnych.
Umiejętności:
 1. Umiejętność analizy i interpretacji zjawisk kultury współczesnej.
 2. Umiejętność planowania i organizowania działalności kulturalnej.
Postawy:
 1. Aktywna postawa organizacyjna.

 

Punkty ECTS3
Forma dydaktyczna zajęćkonwersatorium
Metody dydaktycznedyskusja dydaktyczna
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiaprojekt
Zalecana dostępna literatura

1.     B. Czarniawska-Joerges, Kierowanie w kulturze, Warszawa 1985.

2.     red. J. Gajda, Wybrane problemy animacji kulturalnej, Lublin 1993.
 
3.     J. Grad, U. Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Poznań 1996.
 
4.     D. Jankowski, Edukacja kulturalna w życiu człowieka, Kalisz 1999.
 
5.     B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 1999.
 
6.    J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Warszawa 1995.
 

 

Dodatkowe informacje

 

    kontakt:
 
    e-mail: barbaraniscior@interia.pl
 
    konsultacje w semestrze letnim 2013/14:
 
    poniedziałek: w godz.  9.35-10.35, sala 36
    czwartek:      w godz.15.00-16.00, sala 36
    Pracownia Edukacji Plastycznej, ISP